آموزش جامع و تصویری علوم نهم

مدرس: علی شیرعلی پور
دبیر آموزش و پرورش

توضیحات:

این مجموعه آموزشی در 15 فصل برای دانش آموزان پایه نهم و با آخرین تغییرات سالتحصیلی 98-97 تهیه شده است.

 

توجه: دانش آموزان گرامی این دوره در حال تولید می باشد.

 

توضیح کامل متن کتاب و بررسی دقیق تمامی جدول ها و شکل ها

تدریس در قالب نمودار ها و نقشه های مفهومی

تکنیک های رمزگردانی برای حفظ کردن مفاهیم پایه

ارائه راه حل های ساده برای حل مسائل به ظاهر سخت

انجام تمام آزمایش های کتاب به صورت تعاملی

پاسخ دقیق به پرسش های متن و فعالیت های کتاب

ارزشیابی با شیوه ای متفاوت در طول تدریس و در پایان هر فصل

ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی ویژه در هر فصل

 

************نظرات


اسم:
 
شماره کاربری:

 
متن:
 
کد امنیتی(شناسایی انسان از ماشین)