آموزش تصویری قرآن هشتم

مدرس: جواد امیری
دبیر آموزش و پرورش

توضیحات:

آموزش قرآن پایه هشتم

 

توضیح کامل هر درس به صورت انیمشن آموزشی

قرائت کامل بخش های قرآنی درس توسط قاری قرآنی

انجام تمرین و فعالیت های درس به صورت تعاملی(دوسویه)

 نظرات


اسم:
 
شماره کاربری:

 
متن:
 
کد امنیتی(شناسایی انسان از ماشین)