کاربر گرامی، برای مشاهده درس های باید نرم افزار فلش پلیر [Flash player 11 ] به بالاتر را نصب کنید برای دانلود کلیک کنید.
دریافت نرم افزار
آموزش جامع و تصویری علوم هشتم
تاثیر عوامل محیطی بر صفات- ایجاد صفات جدید در جانداران [بازگشت]